Svenska tidningar

Kungliga Bibliotekets digitaliserade dagstidningar

Innehållet är fritt att söka i via internet, men för att läsa och skriva ut artiklar som är skyddade av upphovsrätten måste man sitta vid en särskild dator som står vid mikrofilmsläsarna på plan 2 i biblioteket.
Undantag är tidningar som är äldre än 100 år. De kan läsas fritt på vilken dator som helst.
Genom att skapa ett eget konto kan man spara sökningar, och då enkelt komma åt artiklarna igen när man sitter vid bibliotekets dator. Med ett eget konto får du också möjligheten att skicka en bild av artikeln till din registrerade e-post.

Innehåll
Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet finns från det första utgivna numret.
Övriga dagstidningar finns i de flesta fall från 2014 och framåt, men ibland även tidigare år.
Ett antal tidningar finns från perioden 1645-1965.
De senaste numren av tidningarna finns inte med, det tar cirka 2-4 månader innan de är sökbara i databasen.

Viktig information! Tjänsten Svenska dagstidningar har uppdaterats till en tjänst som heter Svenska tidningar från och med 22 februari 2024.

Läs mer om hur man söker och skapar konto

Ämnen:
Allmänna
Tillgänglighet: Fri tillgång