Svensk-spanskt lexikon med spanskamerikanska varianter

Ordbok och lexikon från Lexin.

Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Myndigheten för skolutveckling för användning i invandrarundervisningen.

Ämnen:
Svenska
Spanska
Tillgänglighet: Fri tillgång