Svensk MeSH

Hitta medicinska sökord.

Svensk MeSH är en översättning till svenska av MeSH-termer som används för indexering av artiklar i Medline/PubMed. Översättningen är utförd av personal vid Karolinska Institutets bibliotek.

Svensk MeSH kan användas som ett hjälpmedel för att översätta ämnesord från svenska till engelska och från engelska till svenska.

MeSH (Medical Subject Headings) är de kontrollerade termer (thesaurus) som används vid NLM - National Library of Medicine.

Ämnen:
Omvårdnad
Länk:
Tillgänglighet: Fri tillgång