SVAR - Digitala forskarsalen

Digitaliserat svenskt arkivmaterial, t.ex. kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.

Nu kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser. Du kan även söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.

  • SVAR (Svensk arkivinformation) - Digitala forskarsalen innehåller Sveriges största digitala arkivsamling med kyrkböcker, fastighetsböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar mm.

Folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor har fri tillgång till  Riksarkivets Digitala arkiv.
SVAR är endast tillgänglig på universitetsområdet.
 

Bildvisningsprogrammet DjVu
För att kunna se de inscannade bilderna behövs programmet DjVu.

  • Programmet är gratis och finns att ladda ner på Riksarkivets hemsida - Om Bildvisningen
  • Det är installerat på studentdatorerna i biblioteket
  • Personal kan även att ladda hem programmet under "Get Programs" om man har en DGD-dator.
Ämnen:
Allmänna
Historia
Tillgänglighet: På bibliotekets studentdatorer