Sage Reference

Ämnesövergripande, Uppslagsverk

Sök samtidigt i uppslagsverk och handböcker från förlaget Sage. Omfattar de flesta ämnesområden.

Sage Reference är en del av Sage Knowledge.  Karlstads universitetsbibliotek har köpt ett paket med referensverk med ca 90 titlar, men har även tillgång till en del referensverk  från en prenumeration på Sage Knowledge.  

Börjar du söka från länken nedan är resultaten begränsade till "Encyclopedias" och "Dictionaries". Kryssa i "Available to me" efter att du sökt för att inte få med resultat från uppslagsverk vi ej har tillgång till.

Ämnen:
Allmänna
Tillgänglighet: Campusområdet