Oxford Dictionary of Astronomy

Online ordbok med länkar.

Elektroniskt referensverk från Oxford Reference Online. 2nd ed 2016.

"4,300 up-to-date entries covering all aspects of astronomy"

Ämnen:
Allmänna
Tillgänglighet: Campusområdet