Nordisk kvinnolitteraturhistoria

1000 års nordisk kvinnolitteraturhistoria på danska, svenska och engelska.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria är en trespråkig webbportal på danska, svenska och engelska. För första gången presenteras 1000 års kvinnolitteraturhistoria från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland och Åland gratis på nätet. Innehåller 229 artiklar, 815 författare, 10 teman.
Redaktion: Kvinnsam, Göteborg & Kvinfo, Köpenhamn

Bokverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria utgavs 1993-1998 i fem band, varav ett biobibliografiskt. Varje band inleddes med ett redaktionellt förord av verkets huvudredaktör Elisabeth Møller Jensen.
Förorden, som resonerar kring och förklarar verkets metod och uppbyggnad, finns samlade på webbportalen.

Ämnen:
Genusvetenskap
Litteraturvetenskap
Tillgänglighet: Fri tillgång