Juno

JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och förarbeten.

JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Rättsfallsreferaten innehåller ibland länkar till lagparagrafer och kommentarer till lagarna.
Här finns också EU:s rättskällor, inklusive databasen EU-initiativ, djupa lagkommentarer till ett urval lagar och särskilda ingångar till börsrätten och skatterätten.

Norstedts Juridik har sen juni 2019 tagit bort avgöranden från Sveriges underinstanser från det paket med juridisk information som idag erbjuds till universitets- och högskolebibliotek. Orsaken är att materialet innehåller personuppgifter som de inte vill sprida i onödig utsträckning. För alternativ, se ämnesguiden för Juridik.

Innehåll i urval. För fullständigt innehåll se Juno A-Ö, abonnemang Total.

Tidskrifter i fulltext
Insolvensrättslig tidskrift 2016-
Juridisk publikation 2009-
Ny juridik 1994-
Skattenytt 1990-
Svensk juristtidning 1990-
Svensk skattetidning. 1991-
Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) 2014-

Förarbeten:
Propositioner i urval från 1904 och framåt, i större urval från 1980 och framåt och fullständigt från 1992/93 och framåt
Nytt Juridiskt Arkiv avd. II (NJA II) med referat av propositioner och anknutna utskottsbetänkanden med mera inom centrala rättsområden från 1960 och framåt

Rättsfall:
Högsta domstolens domar från 1911 och framåt
Rättsfall från Hovrätterna från 1980 och framåt
Regeringsrättsdomar (RÅ) från 1930 och framåt
Kammarrättsdomar i urval från 2000 och framåt
Arbetsdomstolens domar 1974 och framåt. Urval åren 1929-1973.
Försäkringsöverdomstolens domar 1979-1995.
Bostadsdomstolens domar 1980-1994.
Miljööverdomstolens domar 2005 och framåt. Urval åren 1999-2004.
Marknadsdomstolens domar 2000 och framåt.

Lagkommentarer

från Norstedts Juridik, Lexino och Karnov

En nyhet som är viktig att komma ihåg är att man numera aktivt måste välja ett lagrum (klicka på en paragraf i lagtexten) eller klicka på en fotnot i lagtexten för att se lagkommentaren som är kopplad till paragrafen.

E-böcker
I Juno finns också ca 250 e-böcker som vi har tillgång till. Övriga titlar ingår för närvarande inte i vårt abonnemang.
E-böckerna kommer från förlagen Norstedts Juridik, Björn Lundén, Wolters Kluwer och Karnov Group.

Ämnen:
Rättsvetenskap
Länk:
Tillgänglighet: Campusområdet