International Encyclopedia of Organization Studies

Organisationer, organisationsteorier

Elektroniskt referensverk från Sage Reference.

" The International Encyclopedia of Organization Studies is the definitive description of the field, spanning individual, organizational, societal, and cultural perspective in a cross-disciplinary manner. "

Ämnen:
Arbetsvetenskap
Företagsekonomi
Psykologi
Sociologi
Tillgänglighet: Campusområdet