Gale Virtual Reference Library

Elektroniska referensböcker. Ämnesövergripande.

En samling elektroniska uppslagsverk inom psykologi, socialt arbete, sociologi, vård- och hälsovetenskap samt konst, litteratur och historia.

Ämnen:
Allmänna
Tillgänglighet: Campusområdet