Encyclopedia of Religion

Standardverk inom religion.

Andra upplagan (2005) av standardverk (15 volymer) inom religion. Tidigare upplaga var inriktad på religionshistoria, nu har genusfrågor fått en mer framträdande roll.
Första upplagan finns på hylla Ref Cm

Ämnen:
Religion
Tillgänglighet: Campusområdet