Encyclopedia of industrial and organizational psychology

Arbetspsykologi, organisationspsykologi

Elektroniskt uppslagsverk från Sage Reference.

Ämnen:
Arbetsvetenskap
Psykologi
Tillgänglighet: Campusområdet