Encyclopedia of Health and Aging

Uppslagsverk om hälsa och åldrande.

Elektroniskt uppslagsverk från Sage Reference

Ämnen:
Omvårdnad
Socialt arbete
Tillgänglighet: Campusområdet