Encyclopedia of Disability

Uppslagsverk i 5 volymer om olika handikapp och funktionsnedsättningar.

Elektroniskt uppslagssverk från Sage Reference.

Ämnen:
Omvårdnad
Psykologi
Socialt arbete
Tillgänglighet: Campusområdet