Kurser i Svenska som andraspråk

En stor andel av grundskolans elever i Sverige har svenska som sitt andraspråk och svenska som andraspråk som undervisningsämne är ett kärnämne i både grundskolan och gymnasiet.

Universitetsämnet svenska som andraspråk har sin ämnesteoretiska bas i lingvistik och språkdidaktik. Inom ämnet studeras bland annat villkoren för andraspråksutveckling och flerspråkighet liksom språkstruktur ur ett tvärspråkligt perspektiv. Språk- och litteraturdidaktik behandlas också liksom frågor som rör migration, etnicitet och interkulturalitet.

Ämnet riktar sig främst till studerande som intresserar sig för undervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. På Karlstads universitet kan man studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå (1-90 hp).

Svenska som andraspråk A, B och C kan antingen läsas som hela 30 hp-kurser eller som enstaka kurser om 7,5 hp.
Svenska som andraspråk A (1-30 hp) består av delkurserna "Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk", "Svenskan i tvärspråkligt perspektiv", "Flerspråkighet och andraspråksutveckling" samt '"Innehåll, arbetssätt och bedömning".

I Svenska som andraspråk B (31-60 hp) ingår delkurserna "Andraspråksutveckling och inlärarspråk", "Litteracitet i ett andraspråksperspektiv", "Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext" samt "Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning". Kurserna kan per nivå läsas i valfri ordning.

Även Svenska som andraspråk C (61-90 hp) kan läsas som antingen hel 30 hp-kurs eller som enstaka delkurser. Delkurserna som ingår i Svenska som andraspråk C är "Metoder i flerspråkighetsforskning 7,5 hp", "Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning 7,5 hp" och "Självständigt arbete 15 hp".

Kurser på grundnivå

Andraspråksutveckling och inlärarspråk Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråkUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Flerspråkighet och andraspråksutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GC20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Innehåll, arbetssätt och bedömningUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Litteracitet i ett andraspråksperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Metoder i flerspråkighetsforskningUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GC10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Självständigt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GC30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
15 HP
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga eleverUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GLU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 24–28
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska som andraspråk AUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska som andraspråk BUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 35–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska som andraspråk CUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GC60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 35–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-6Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GA15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 35–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Svenska som främmande språk IUtbildningstillfällen

Kurskod: SFGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–44
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska som främmande språk IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SFGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 45–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenskan i tvärspråkligt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP