Socialtjänstens myndighetsutövning, insatser och samverkan