Utbildning och forskning i nära samverkan med samhällets aktörer