Kognitiv kontroll hos personer med långvarig smärta