Kartläggning av problem, bedömningar och åtgärder avseende ätsvårigheter, munhälsoproblem, smärta och trycksår