Carina Sild Lönroth, hedersdoktor vid Lärarutbildningsnämnden