Kurser i Miljö- och energisystem

Ämnet miljö- och energisystem behandlar kunskaper som leder till effektivare energisystem och mindre miljöbelastning i samhället. I Karlstad ligger tyngdpunkten på att effektivisera energianvändningen på olika sätt.
Det kan handla om att effektivisera energianvändningen i en byggnad, reningsprocessen av vatten m m. Ofta görs den största vinsten genom att olika delar i ett system samverkar på ett bra sätt, något som ofta glöms bort. Till exempel kan en värmepump med bra prestanda fungera dåligt om den inte passar ihop inte resten av värmesystemet och byggnaden. Därför arbetar vi med ett systemperspektiv, där fokus ligger på hur systemet kan förbättras och hur tekniken behöver förändras för att minska dess miljöpåverkan.
Tekniken som behandlas kommer att spela en viktig roll när vi strävar mot ett uthålligt samhälle. I flera av ämnets kurser finns därför inslag av nödvändiga förhållningssätt som behövs för att komplettera de tekniska lösningarna. Det kan vara allt från hinder och möjligheter i de ekonomiska systemen, till etiska diskussioner. Många av ämnets kurser har en nära koppling till forskningen som bedrivs i Karlstad.

Kurser på grundnivå

Energi- och miljösystemanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: EMG311

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
EnergisystemUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGB16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Energisystem i byggnaderUtbildningstillfällen

Kurskod: EMG113

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
EnergiteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGA93

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Energiteknik för hållbar utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: EMG211

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGC14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
22,5 HP
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGC16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik med internationell inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGC17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystemUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGC15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Hållbar utveckling för ingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: EMG121

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
InstallationsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGB12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Internationellt teknikprojektUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGB30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
LivscykelanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: EMG180

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Luft- och rökgasrening, Miljöteknik IUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGA21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Mark och vatten, Miljöteknik IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGB23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 19–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
5 HP
Rening av avloppsvatten samt industriell symbios, Miljöteknik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGB22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–18
Svenska och engelska
 Fristående kurs
10 HP
StrömningsläraUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGA78

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Teknisk TermodynamikUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGA91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Termodynamik och strömningsläraUtbildningstillfällen

Kurskod: EMG112

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFDUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGC19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tillämpad termodynamikUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGA77

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Vetenskaplig metod för teknisk utveckling i Miljö- och energisystemUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGC20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Värme och strömningsläraUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGA76

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Värme- och masstransportUtbildningstillfällen

Kurskod: EMG132

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Värme- och masstransportUtbildningstillfällen

Kurskod: EMGB17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Värme- och strömningslära för byggingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: EMG191

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–49
Svenska och engelska
Programkurs
10 HP

Kurser på avancerad nivå

Avancerad Computational Fluid Dynamics (CFD)Utbildningstillfällen

Kurskod: EMAD16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Energisystem: exergianalys och pinchoptimeringUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAD25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
10 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAE16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Forsknings- och utvecklingsprojektUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAE15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Grönt entreprenörskapUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAD31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Optimering av energi- och miljösystem med MATLABUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAD24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
10 HP
Reningsteknik fördjupningUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skoglig bioekonomi - processer, energi och produkterUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAD22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Teknik för hållbarhetsbedömningUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAD27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
10 HP
Tillämpad värme- och masstransportUtbildningstillfällen

Kurskod: EMAD19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP