Ståtlig och festlig nyinvigning av Musikhögskolan Ingesund

 2014-04-15