Den blida vår är inne – körkonsert med Gunnar Eriksson