KVG:s högre seminarier #2: GÖRANDE OCH PERFORMATIVITET