Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik. Arvet efter Olof Magne