Bakom maskerna - Det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare