Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet? - Brottsoffer och gärningsmän vid grova brottmål i Svea hovrätt 2002