Litterära värden och värderingar: Symposium 18-19 april 2024