Kurser i Kemiteknik

Kemiteknik handlar om att tillämpa kemi i industriella processer. Kemiteknik tar kemin från laboratoriet ut i fabriken och hör hemma i många olika brancher såsom massa- och pappersindustri, olje- och plastindustri samt läkemedelsindustri.
Kemiingenjörer kombinerar en bred ingenjörskompetens innefattande kunskaper i matematik, fysik och ekonomi med kunskaper i kemi för att lösa olika problem inom området. Man lär sig att förstå hur olika apparater fungerar, såsom värmepumpar, destillationskolonner och indunstningsanläggningar, och hur de skall dimensioneras för miljövänlig och energieffektiv drift.

Sverige förväntas övergå till en biobaserad samhällsekonomi där man behöver ersätta olja med biobaserade produkter och smartare användning av råvara. Kemiingenjörerna kommer att vara nyckelaktörer i det biobaserade samhället.

Forskningen inom kemiteknik vid Karlstads universitet sker i nära samverkan med skogsindustrin och handlar om att förbättra kemiska processer med hållbar utveckling i åtanke. Forskningen handlar också om att utveckla nya och befintliga cellulosafiberbaserade material.


Kurser på grundnivå

Kemisk reaktionsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: CKGB5D

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
KemiteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: CKGAKT

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Kemiteknik, examensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: KTGCG6

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Material och MiljöUtbildningstillfällen

Kurskod: CKGB5C

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Processtekniskt projektUtbildningstillfällen

Kurskod: CKGB56

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
SeparationsprocesserUtbildningstillfällen

Kurskod: CKGB55

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Biobaserade material och produkterUtbildningstillfällen

Kurskod: KTAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: CKAE90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Forskningspraktik i kemi och kemiteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: KTAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Grön kemi och kemiteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: KTAD31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Massa- och PappersteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: KTAD02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Massa- och pappersteknik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KTAD33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Skoglig bioekonomi - processer, energi och produkterUtbildningstillfällen

Kurskod: KTAD03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP