Uppdragsutbildning - en kunskapsbro mellan akademi och yrkesliv