Nina Sundberg, Offentlig förvaltning, vård och omsorg