Produktutveckling av en elektronikprodukt för ökad hållbarhet