Jenny Moström, kursen Det mångfacetterade kulturarvet