Thea Sterner, personal och arbetsliv samt utbytesstudent