Nursing Specialisation: Public Health Care

 
75 ECTS credits
Person tar spruta student tar blodtryck på sin lärare någon tar febern i örat på en liten pojke