Reglerteknik, systemidentifiering och statistisk signalbehandling