Intelligent elkraft, förnybarenergi och distribuerade genereringssystem (IEPRE&DG)