Linda Jönsson: Seniordans – ett svårdefinierat nöje