Paper Province 2.0 – En storskalig demonstrator för skogsbaserad bioekonomi, fas 2