Kurser i Biomedicinska ämnen

Biomedicin omfattar den mänskliga organismens funktioner och uppbyggnad vid normala och sjukliga tillstånd.
Anatomi, fysiologi, medicinsk mikrobiologi, patofysiologi, molekylär cellbiologi, klinisk kemi, immunologi, transfusionsmedicin, morfologisk cellbiologi och hematologi ingår som delmoment.