Alumnintervju Rebecca Fransson, digitala medier och analys