MÅNADENS ALUMN: "DET SVÅRASTE ÄR OFTA ATT SÄTTA IGÅNG"