MÅNADENS ALUMN: "BRA ÄR INTE NÅGOT MAN ÄR, DET ÄR NÅGOT MAN BLIR"