Anders Olsson, hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap