Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: genusforskningens utmaningar och möjligheter