SCS2015

Välkommen till Service Convention Sweden! I december hålls den andra upplagan av SCS, landets första konferens för tjänsteinnovation och tjänstedesign riktat till den offentliga och privata välfärdssektorn. En konferens för dig som vill påverka och utveckla framtidens välfärds-
tjänster av olika slag. Välkommen med din anmälan!

InnovationClassicmpuff

Stort genomslag. En artikel av Per Kristensson & Anders Gustafssons har utnämnts "Innovation Classic" och publicerats en 2:a gång av Journal of Product Innovation Management.