Transportkonferens2015vpuff

Call for abstract!
Nationell transportforsknings
konferens 21-22 oktober i Karlstad! 

Konferensen välkomnar bidrag från discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transportsystemet. Abstract senast 1 juni.

engsocialamedier

Distanskurser inom tjänsteinnovation!
För yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelse och verksamhetsutveckling.