MargaretaFrimanvpuff2015

Nytt Innovationskluster för att främja utvecklingen av energieffektiv kollektivtrafik
Syftet är att höja kunskapen och generera nya idéer för energieffektiva transporter som kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Vill du vara med?

mpuffJessica

Ny licentiatuppsats om barns upplevelser av vardagsresor "Experiences of everyday travel - though the lens of a child".