AT68

Aktuell tjänsteforskning

Läs om vår satsning på transformative service research, Claes Höglunds doktorsavhandling, nya forskningsprojekt inom handeln och tillverknings-industrin, vår kollektiv-trafikforskning och mycket mer!

larseolssonmpuff

Jakten på lycka och ett hållbart samhälle. Forskarprofilen Lars E Olsson.