AT67vpuffhel

Nytt nr av Aktuell tjänsteforskning!

Ur innehållet:

  • Tjänsteinnovation
  • Nina Löfberg, ny doktor i företagsekonomi
  • Forskarprofilen - Katarina Wetter Edman
  • Aktuell forskning 
ServSweConv2014

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med tjänsteinnovation i tjänsteintensiva organisationer?