G3 - Samspel, praktiskt gehör och musikaliskt ledarskap