Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster - om föreställningar och förändringsviljor