Sigfrid Siwertz. En författares uppgång och fall, 2017