Sekulariseringsprocessen och blasfemins estetik, 2011